TWÓRCZA TWARDA

Projekt

Powierzchnia
Rok
Lokalizacja
Klient
Status

Budynek użyteczności publicznej
7000 m2
2018
Warszawa
Publiczny/konkurs
Koncepcja

Współautorami projektu są Mateusz Wojcieszek i Mateusz Chodorowski.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji budynku Młodzieżowego Domu Kultury, Domu Kultury Śródmieście
i sali widowiskowej. Działka pod inwestycję zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, gdzie dawniej znajdowała się osada Grzybów. Lokalizacja jest szczególna ze względu na występowanie w jednym miejscu różnorodnych śladów architektonicznych. Na działce nawarstwione są układy urbanistyczne z różnych okresów historii.

Przestrzeń mieszkania definiują cztery elementy, które wydzielają strefy funkcjonalne i jednocześnie pełnią rolę mebli.

Projekt Twórczej Twardej uwzględnia kontekst przestrzenny i historyczny miejsca. Architektura odnosi się do budynków znajdujących się w otoczeniu, zarówno zabytkowych, modernistycznych, jak i nowoczesnych wieżowców. Jednocześnie odwołuje się do nieistniejącej już wyjątkowej dziewiętnastowiecznej architektury Grzybowa. Koncepcja opiera się na stworzeniu budynku, który harmonijnie wpisuje się w kontekst przestrzenny, spajając zróżnicowaną w skali
i estetyce zabudowę otaczającą działkę. Założeniem jest zaoferowanie funkcjonalnej i jakościowej architektury,
a także nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej, nawiązującej silnie do minionych dziejów okolicy.

Główne założenie koncepcyjne projektu odnosi się do okresu przełomu XIX i XX wieku. Układ przestrzenny Grzybowa stanowiły wtedy duże kwartały gęstej zabudowy z licznymi dziedzińcami. Projekt nawiązuje do utraconych w czasie II Wojny Światowej rozwiązań przestrzennych, jest interpretacją gęstej dziewiętnastowiecznej zabudowy Grzybowa. Cały budynek potraktowany jest jako jeden kwartał, wypełniający działkę. Sercem założenia jest dziedziniec, który otoczony jest przez zabudowę Twórczej Twardej.